Energiatodistukset

Kaikki energiatodistukset | Koko eteläisen Suomen alueella

Kaarinan Lämpökuvaus tekee energiatodistuksia luotettavasti ja kohtuuhinnoin (FISE:n myöntämä pätevyys).

Energiatodistus tarvitaan uudisrakentamisen lisäksi asuinkerrostaloille, vuoden 1980 jälkeen valmistuneille pientaloille, rivi- ja ketjutaloille sekä liike- ja toimistorakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Mikäli myynti- tai vuokrailmoitus laitetaan julkisesti esille, siinä on oltava voimassa oleva energiatodistus.

Energiatodistuksen voi laatia vain pätevöitynyt ammattilainen. Laki vaatii, että energiatodistuksen laatijan on käytävä paikan päällä havainnoimassa kohteena olevaa rakennusta, kun energiatodistus laaditaan olemassa olevalle rakennukselle.

Energiatodistus auttaa vertailemaan samantyyppisiä rakennuksia keskenään. Siitä ilmenevät esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuusluokka, energiatodistuksen laatijan tiedot, energiatodistuksen voimassaoloaika sekä mikäli tieto on saatavilla, rakennuksen toteutunut ostoenergiankulutus. Hyvin laadittu energiatodistus sisältää kattavat toimenpide-ehdotukset olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. 

Isännöitsijät voivat tilata usemman kohteen energiatodistukset samalla kertaa, jolloin voimme antaa vielä lisäalennusta jo ennestään edullisista hinnoistamme. Kannattaa ottaa yhteyttä ja pyytää tarjous energiatodistuksesta!

Ota yhteyttä