Uudisrakennusten laadunvalvonta

Lämpökuvaus laadunvalvonnassa | Koko eteläisen Suomen alueella

Rakentamisen huono laatu on yksi suurimmista ongelmista nykyisessä uudisrakentamisessa. Tästä voi seurata homevaurioita, mikrobien ja radonin kulkeutumista sisäilmaan sekä tietysti lisääntynyttä energiankulutusta.

Rakentamisen laatua on erittäin vaikea tarkkailla jatkuvasti. Rakennuksessa kannattaakin ehdottomasti tehdä lämpökuvaus jo siinä vaiheessa, kun ovet ja ikkunat ovat paikoillaan ja höyrynsulku läpivienteineen valmis. Toimenpide voi säästää jatkossa monelta murheelta.


Lämpökuvaus jo varhaisessa vaiheessa

Uudisrakennus kannattaa lämpökuvata ennen pintamateriaalien asentamista, jolloin mahdolliset ongelmakohdat voidaan vielä helposti korjata. Jälkikäteen havaittujen virheiden korjaaminen on hankalaa ja kallista, jopa mahdotonta. Usein ongelmat tulevat kuitenkin esiin vasta vuosien päästä, jolloin rakenteisiin on jo voinut muodostua erilaisia vaurioita.

Lämpökuvauksen suorittaminen on sekä rakentajan että rakennuttajan etu. Varmista siis uudisrakennuskohteesi terveellinen ja energiataloudellinen toiminta vuosikymmeniksi eteenpäin ja ota yhteyttä!

Ota yhteyttä